Systemsex

Sexmästeriet på ITIT

Om oss medlemmar

Sittande systemsexare

Arrak
Mäster
Fegis
Vice Mäster
Halvan
Sekreterare
Simba
Kassör
Queen C
Kick Off-chef
Weißman
Inventeringschef
Helan
Lokalchef
Piruett
PR-chef
Bob Ross
Grafikansvarig
Bordeaux
Inköpschef
Brosef
Pubchef
Tappen
Matchef
Renova
Gyckelmästare
Ralma
Kick Off
Krédit
Kick Off
Dank AF
Kick Off